Fargenavn: lilla brun
Heksadesimal farge: #604040
RGB-farge: 96 64 64 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: lilla brun. Heksadesimal farge: (#604040). RGB-farge: 96 64 64 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.