Fargenavn: blåbær
Heksadesimal farge: #4040a0
RGB-farge: 64 64 160 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: blåbær. Heksadesimal farge: (#4040a0). RGB-farge: 64 64 160 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.