Fargenavn: mørk sjøgrønn
Heksadesimal farge: #008060
RGB-farge: 0 128 96 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: mørk sjøgrønn. Heksadesimal farge: (#008060). RGB-farge: 0 128 96 (rød, grønn, blå)