Naziv boje: tamno more zelena
Heksadecimalna boje: #008060
RGB boja: 0 128 96 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: tamno more zelena. Heksadecimalna boje: (#008060). RGB boja: 0 128 96 (crvena, zelena, plava)
Besplatne Slike informacije: tamno more zelena, boja: #008060, besplatne slike.