Fargenavn: darkish blå
Heksadesimal farge: #004080
RGB-farge: 0 64 128 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: darkish blå. Heksadesimal farge: (#004080). RGB-farge: 0 64 128 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.