Název barvy: pruská modrá
Šestnáctková barva: #004080
RGB barva: 0 64 128 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: pruská modrá. Šestnáctková barva: (#004080). RGB barva: 0 64 128 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.