Fargenavn: nesten svart
Heksadesimal farge: #002020
RGB-farge: 0 32 32 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: nesten svart. Heksadesimal farge: (#002020). RGB-farge: 0 32 32 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.