Fargenavn: nattblå
Heksadesimal farge: #000040
RGB-farge: 0 0 64 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: nattblå. Heksadesimal farge: (#000040). RGB-farge: 0 0 64 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.