Naziv boje: srebro
Heksadecimalna boje: #e0c0c0
RGB boja: 224 192 192 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: srebro. Heksadecimalna boje: (#e0c0c0). RGB boja: 224 192 192 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.