Naziv boje: squash
Heksadecimalna boje: #e0a020
RGB boja: 224 160 32 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: squash. Heksadecimalna boje: (#e0a020). RGB boja: 224 160 32 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.