Název barvy: squash
Šestnáctková barva: #e0a020
RGB barva: 224 160 32 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: squash. Šestnáctková barva: (#e0a020). RGB barva: 224 160 32 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.