Naziv boje: Vermillion
Heksadecimalna boje: #e02020
RGB boja: 224 32 32 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: Vermillion. Heksadecimalna boje: (#e02020). RGB boja: 224 32 32 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.