Naziv boje: crvena
Heksadecimalna boje: #e00000
RGB boja: 224 0 0 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: crvena. Heksadecimalna boje: (#e00000). RGB boja: 224 0 0 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.