Naziv boje: kruška
Heksadecimalna boje: #c0e060
RGB boja: 192 224 96 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: kruška. Heksadecimalna boje: (#c0e060). RGB boja: 192 224 96 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.