Naziv boje: tijesto
Heksadecimalna boje: #a0a040
RGB boja: 160 160 64 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: tijesto. Heksadecimalna boje: (#a0a040). RGB boja: 160 160 64 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.