Naziv boje: lightblue
Heksadecimalna boje: #80c0f0
RGB boja: 128 192 240 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: lightblue. Heksadecimalna boje: (#80c0f0). RGB boja: 128 192 240 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.