Naziv boje: svijetlo indigo
Heksadecimalna boje: #8060e0
RGB boja: 128 96 224 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: svijetlo indigo. Heksadecimalna boje: (#8060e0). RGB boja: 128 96 224 (crvena, zelena, plava)
Besplatne Slike informacije: svijetlo indigo, boja: #8060e0, besplatne slike.