Naziv boje: list zeleni
Heksadecimalna boje: #60a000
RGB boja: 96 160 0 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: list zeleni. Heksadecimalna boje: (#60a000). RGB boja: 96 160 0 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.