Naziv boje: bor
Heksadecimalna boje: #206020
RGB boja: 32 96 32 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: bor. Heksadecimalna boje: (#206020). RGB boja: 32 96 32 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.