Název barvy: borovice
Šestnáctková barva: #206020
RGB barva: 32 96 32 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: borovice. Šestnáctková barva: (#206020). RGB barva: 32 96 32 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.