Naziv boje: azurno
Heksadecimalna boje: #0080c0
RGB boja: 0 128 192 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: azurno. Heksadecimalna boje: (#0080c0). RGB boja: 0 128 192 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.