Název barvy: cerulean
Šestnáctková barva: #0080c0
RGB barva: 0 128 192 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: cerulean. Šestnáctková barva: (#0080c0). RGB barva: 0 128 192 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.