Naziv boje: marinac
Heksadecimalna boje: #002060
RGB boja: 0 32 96 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: marinac. Heksadecimalna boje: (#002060). RGB boja: 0 32 96 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.