Više informacija:
Format:
JPEG
Boja:
U boji
Sažimanje:
JPEG (star stil)
Piksela:
15913702 (≈15.9 MP)
Poslato:
2018-03-13

Slika je u javnom vlasništvu, bez zadržanih prava, besplatno za bilo kakvu uporabu. Sliku možete koristiti za osobnu i komercijalnu upotrebu bez prethodnog pismenog dopuštenja i bez naknada i obveza.