Název barvy: pampeliška
Šestnáctková barva: #f0e000
RGB barva: 240 224 0 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: pampeliška. Šestnáctková barva: (#f0e000). RGB barva: 240 224 0 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.