Název barvy: červeně oranžová
Šestnáctková barva: #f06020
RGB barva: 240 96 32 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: červeně oranžová. Šestnáctková barva: (#f06020). RGB barva: 240 96 32 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.