Název barvy: tmavě zelené vápno
Šestnáctková barva: #80c000
RGB barva: 128 192 0 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: tmavě zelené vápno. Šestnáctková barva: (#80c000). RGB barva: 128 192 0 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.