Název barvy: hnědošedá šedá
Šestnáctková barva: #808060
RGB barva: 128 128 96 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: hnědošedá šedá. Šestnáctková barva: (#808060). RGB barva: 128 128 96 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.