Název barvy: modrá modrá
Šestnáctková barva: #2040c0
RGB barva: 32 64 192 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: modrá modrá. Šestnáctková barva: (#2040c0). RGB barva: 32 64 192 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.