Název barvy: lovec zelený
Šestnáctková barva: #204000
RGB barva: 32 64 0 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: lovec zelený. Šestnáctková barva: (#204000). RGB barva: 32 64 0 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.