PIXNIO / ทิวทัศน์ / สวนและสวนสาธารณะ /

(Dichorisandra thyrsiflora)ดอกขิงสีม่วงอมฟ้าในสวนดอกไม้


ใช้งานได้ฟรี
3072 × 5459
JPG
(Dichorisandra thyrsiflora)ดอกขิงสีม่วงอมฟ้าในสวนดอกไม้
เมกะพิกเซล:
16.8 MP
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
แนวการวาง:
ปกติ
พิกเซล:
16770048 (≈16.8 MP)
อัปโหลด:
2024-03-18