PIXNIO / ศิลปะคอมพิวเตอร์ /

ภายในห้องนั่งเล่นที่ทันสมัยบนกระสวยอวกาศในจักรวาล


ใช้งานได้ฟรี
6067 × 3400
JPG
ภายในห้องนั่งเล่นที่ทันสมัยบนกระสวยอวกาศในจักรวาล
เมกะพิกเซล:
20.6 MP
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
คุณภาพของภาพ:
300 จุดต่อนิ้ว
การบีบอัด:
JPEG (แบบเดิม)
แนวการวาง:
ปกติ
พิกเซล:
20627800 (≈20.6 MP)
อัปโหลด:
2024-01-25