ชื่อสี: มีสีส้ม
รหัสฐานสิบหกของสี: #f08020
สี RGB: 240 128 32 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: มีสีส้ม. รหัสฐานสิบหกของสี: (#f08020). สี RGB: 240 128 32 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้