ชื่อสี: แสงสีแดง
รหัสฐานสิบหกของสี: #f04040
สี RGB: 240 64 64 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: แสงสีแดง. รหัสฐานสิบหกของสี: (#f04040). สี RGB: 240 64 64 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้