ชื่อสี: ลูกพีชมืด
รหัสฐานสิบหกของสี: #e08060
สี RGB: 224 128 96 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: ลูกพีชมืด. รหัสฐานสิบหกของสี: (#e08060). สี RGB: 224 128 96 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้