ชื่อสี: จางสีแดง
รหัสฐานสิบหกของสี: #e04040
สี RGB: 224 64 64 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: จางสีแดง. รหัสฐานสิบหกของสี: (#e04040). สี RGB: 224 64 64 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้