ชื่อสี: มะเขือเทศแดง
รหัสฐานสิบหกของสี: #e04000
สี RGB: 224 64 0 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: มะเขือเทศแดง. รหัสฐานสิบหกของสี: (#e04000). สี RGB: 224 64 0 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้