ชื่อสี: ไข่เป็ดสีฟ้า
รหัสฐานสิบหกของสี: #c0f0f0
สี RGB: 192 240 240 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: ไข่เป็ดสีฟ้า. รหัสฐานสิบหกของสี: (#c0f0f0). สี RGB: 192 240 240 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้