ชื่อสี: เงียบสีชมพู
รหัสฐานสิบหกของสี: #c060a0
สี RGB: 192 96 160 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: เงียบสีชมพู. รหัสฐานสิบหกของสี: (#c060a0). สี RGB: 192 96 160 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้