ชื่อสี: สนิมแดง
รหัสฐานสิบหกของสี: #c02000
สี RGB: 192 32 0 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: สนิมแดง. รหัสฐานสิบหกของสี: (#c02000). สี RGB: 192 32 0 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้