ชื่อสี: บาร์นีย์
รหัสฐานสิบหกของสี: #c000c0
สี RGB: 192 0 192 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: บาร์นีย์. รหัสฐานสิบหกของสี: (#c000c0). สี RGB: 192 0 192 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)