ชื่อสี: Purpley
รหัสฐานสิบหกของสี: #a040e0
สี RGB: 160 64 224 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: Purpley. รหัสฐานสิบหกของสี: (#a040e0). สี RGB: 160 64 224 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)