ชื่อสี: เต่าเขียว
รหัสฐานสิบหกของสี: #80c040
สี RGB: 128 192 64 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: เต่าเขียว. รหัสฐานสิบหกของสี: (#80c040). สี RGB: 128 192 64 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้