ชื่อสี: สีม่วง
รหัสฐานสิบหกของสี: #6020a0
สี RGB: 96 32 160 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: สีม่วง. รหัสฐานสิบหกของสี: (#6020a0). สี RGB: 96 32 160 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)