ชื่อสี: tealish
รหัสฐานสิบหกของสี: #40c0c0
สี RGB: 64 192 192 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: tealish. รหัสฐานสิบหกของสี: (#40c0c0). สี RGB: 64 192 192 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)