ชื่อสี: มะเขือม่วง
รหัสฐานสิบหกของสี: #400040
สี RGB: 64 0 64 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: มะเขือม่วง. รหัสฐานสิบหกของสี: (#400040). สี RGB: 64 0 64 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)