ชื่อสี: น้ำทะเลสีน้ำเงินเข้ม
รหัสฐานสิบหกของสี: #006080
สี RGB: 0 96 128 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: น้ำทะเลสีน้ำเงินเข้ม. รหัสฐานสิบหกของสี: (#006080). สี RGB: 0 96 128 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้