Upphovsman:
Barnes Dr Thomas G, USFWS
Mer informationer:
Format:
JPEG
Färg:
Fullfärg
Pixlar:
5800323 (≈5.8 MP)
Uppladdad:
2018-01-28

Bild finns i public domain, utan copyright, inga rättigheter förbehålls, fri att användas. Du kan använda kort för varje personlig eller kommersiell användning utan föregående skriftligt tillstånd och utan avgift eller förpliktelse.