Album:
Objekt
Megapixlar:
5.7 MP
Orientering:
Landskap (beskuren)
Mer informationer:
Apple iPad Air 1G  

Bild finns i public domain, utan copyright, inga rättigheter förbehålls, fri att användas. Du kan använda kort för varje personlig eller kommersiell användning utan föregående skriftligt tillstånd och utan avgift eller förpliktelse.