Mer informationer:
Format:
JPEG
Färg:
Fullfärg
Färgområde:
sRGB
Kompression:
JPEG (gammal stil)
Orientering:
Normal
Pixlar:
9830400 (≈10 MP)
Uppladdad:
2021-12-28

Bild finns i public domain, utan copyright, inga rättigheter förbehålls, fri att användas. Du kan använda kort för varje personlig eller kommersiell användning utan föregående skriftligt tillstånd och utan avgift eller förpliktelse.